Vol. 36, 2015

Abstracte

Cuvânt înainte (9)

I. Literatură şi cultură şi civilizaţie

Roxana NUBERT/Ana-Maria DASCALU ROMITAN (Temeswar/Bukarest):
Imaginea dictaturii în romanul Animalul inimii de Herta Müller – cu referire specială la limbaj (13)

Markus FISCHER (Bukarest):
“Eu este un altul” – Imagini proprii şi străine în romanul lui Max Frisch Stiller (33)

Alexander RUBEL (Iassy):
„Împotriva Indienilor“. Reprezentarea dușmanului în „Furtună de oțel“ de Ernst Jünger (45)

Carmen Elisabeth PUCHIANU (Brasov/Kronstadt):
Reprezentarea sinelui propriu si a celui asumat in piesa “Caz de îngrijire permanentă” de C. E. Puchianu şi R. G. Elekes (83)

Sunhild GALTER (Hermannstadt/Sibiu):
“Alteritatea” drept partener indispensabil prezentat în romanul Der Mann schläft [Bărbatul doarme] de Sibylle Berg (97)

Joachim WITTSTOCK (Sibiu/Hermannstadt):
În împletitura identităţilor. Momente de istorie culturală, evocate prin cazul lui János Bolyai (111)

Alexandra CHIRIAC (Iassy):
“Bertoldo” si versiunea sa transilvăneană de la sfârşitul secolului al XVIII-lea. Rolul “celuilalt” în dezvoltarea literară şi lingvistică a Transilvaniei luminate (124)

II. Linguistics

Doris SAVA (Sibiu/Hermannstadt): Reflecții asupra unor aprecieri eronate din perspectiva uzului limbii (149)

Adriana-Lucia NISTOR (IASSY): Imaginea „celuilalt” în numele străzilor din Sebeş. Siculorumgasse, Griechengasse, Opricestengasse, Str. Saxonii Noi (169)

Sigrid HALDEWANG (Sibiu/Hermannstadt):
O privire în lumea vieţuitoarelor mici cu aripi, în lumea păsărilor din Transilvania. – Cu privire la speciile bufniţei – denumiri proprii, pe lângă denumiri împrumutate din limbile învecinate, în graiurile săseşti din Transilvania (184)

Adriana DĂNILĂ (Bukarest):
REPREZENTAREA RELAŢIILOR DE PUTERE ÎN DISCURSUL POLITIC (Cazul discursurilor comemorative ținute la moartea fostului președinte al Republicii Democrate Germane Wilhelm Pieck) (205)

Ana KARLSTEDT (Bukarest): Imaginea „celuilalt” în pedagogia interculturală  (222)

Iulia ZUP (Iassy):
Traducerile codului civil habsburgic în română (240)

III.Recenzii

Maria SASS: Sunt două căi, dar un singur ideal! (259)

Doris SAVA: Structura morfematică a grupului nominal în limba germană (264)