Vol. 34, 2014

Abstracte

Cuvânt înainte (9)

Eugen CHRIST(Stuttgart): Reţea pentru tineri: „Germana în spaţiul danubian“ – Merită să reflectăm (11)

Peter DINES (PH Ludwigsburg):
Cooperarea Facultăţii de pedagogie din Ludwigsburg cu partenerii din spaţiul danubian: proiecte, experienţe, perspective (24)

Robert KOVAC /Sanja NINKOVIC (Novi Sad):
Limba şi cultura germană şi formarea de profesori de limba germană în Serbia (37)

Stephanie JUG/Sanja CIMER (Osijek):
Trecut şi prezent al influenţelor limbii germane la Catedra de Germanistică din Osijek (50)

Liana Regina IUNESCH (Hermannstadt/Sibiu):
Pedagogia experiențială ca mod de predare interdisciplinară bazată pe acțiune a limbii germane moderne (66)

Gabor FRANK (Pécs/Fünfkirchen):
Formarea de profesori de limba germană în Ungaria (87)

Ellen TICHY (Sibiu/Hermannstadt):
Ia două: Două culturi – eine Heimat! O întâlnire transculturală între tineri români şi germani (96)

Florentina ALEXANDRU (Bukarest):
Dimensiunea interculturală a procesului de predare şi învăţare a limbilor străine într-un context lingvistic şi cultural omogen (109)

Adriana DĂNILĂ (Bukarest):
Câteva aspecte ale limbii de lemn în presa de limbă germană din România anilor 1950 şi 1960 (138)

Sanja NINKOVIC / Robert KOVAC (Novi Sad):
O comparaţie interlinguală în cadrul frazeologismelor cu numerale (exemplificări: Sieben/Sedam/ şapte) (158)

Anlage:

Film, Sprache, Begegnung (Holdorf/Maurer PH Ludwigsburg):Film – Sprache – Begegnung. Ein interkulturelles medienpädagogisches Sprachfördersommercamp in Rumänien (173)

Zirkuspädagogik:„Warum der ganze Zirkus?“ (189)

Mediencamp: Medienpädagogische Jugendbegegnung in
Sombor. Sprache – Medien – Interkulturalität:
13.- 22.August 2013 (199)