Liber acces şi licenţiere

Publicaţia Germanistische Beiträge (ISSN 1454–5144) este o revistă de tip liber acces (open-access) care publică articole şi recenzii în domeniul studiilor germanistice. Aceasta înseamnă că întregul conţinut este disponibil în mod gratuit utilizatorului sau instituţiei sale. Utilizatorilor li se permite să citească, să descarce, că copieze, să distribuie, sătipărească, să caute sau să stabilească legături spre textele complete ale articolelor sau să le folosească pentru orice scop legal,fără să ceară permisiunea de la editor sau autor. Aceasta este îndeacord cu definiţia BOAI a liberului acces. Publicaţia este accesibilă de asemenea specialiştilor, cadrelor universitare şi doctoranzilor.

Publicaţia este indexată la Biblioteca Naţională a României, la Biblioteca Universităţii „Lucian Blaga” şi în Arhiva Marbach.

  1. Licenţă

Folosirea necomercială a articolelor va fi guvernată de licenţa Creative Commons Attribution -NonCommercial-NoDerivs, aşa cum este aceasta descrisă în http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ .

2. Garanţiile autorului

Autorul garantează faptul că articolul este original, scris de către autorul declarat, că nu a fost publicat mai înainte, că nu conţine afirmaţii ilegale, nu încalcă drepturile altora, este supusă coyrightului care aparţine în mod exclusiv autorului şi este liberă de orice drepturi ale unor terţe părţi şi că orice permisiuni scrise necesare pentru a cita din alte surse au fost obţinute de către autor sau autori.

3. Drepturi ale utilizatorilor

Sub licenţa Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs, utilizatorii sunt liberi să împărtăşească (să copieze, distribuie şi să transmită contribuţia) cu următoarele condiţii: 1. trebuie să atribuie contribuţia în modul specificat de către autor sau licenţiator, 2. nu pot modifica, transforma sau construi pe această lucrare.

4. Drepturile autorilor

Autorii îşi păstrează următoarele drepturi:

  • copyright şi alte drepturi de proprietate cu privire la articol, cum ar fi drepturile de patent,
  • dreptul de a folosi materialul articolului în viitoare lucrări proprii, inclusiv cursuri şi cărţi,
  • dreptul de a reproduce articolul pentru scopuri proprii, cu condiţia ca acestea să nu fie oferite spre vânzare,
  • dreptul de arhivare proprie a articolului.

5. Coautori

Dacă articolul a fost pregătit împreună cu alţi autori, semnatarul acestui formular garantează că el/ea a fost autorizat de către toţi coautorii  să semneze acest acord în numele lor şi este de acord să îi informeze pe coautorii săi cu privire la termenii acestei înţelegeri.

6. Reziliere

Acest acord poate fi reziliat de către autor sau de către deţinătorul publicaţiei cu o notificare prealabilă de două luni când cealaltă parte a încălcat acordul şi nu a remediat această încălcare în termen de o lună de când a primit informarea din partea părţii reziliatoare, prin care i se solicita remedierea respectivei încălcări. Nici o încălcare sau violare a acestui acord nu va face ca acest acord sau orice alt licenţă acordată în el să se încheie automat sau să afecteze definirea deţinătorului publicaţiei. După trecerea a patruzeci (40) de ani de la data acestui acord, acesta se poate rezilia fără motiv de către autor sau de deţinătorul publicaţiei, cu un anunţ prealabil de doi ani. Autorul şi deţinătorul publicaţiei pot conveni să rezilieze oricând această înţelegere. Acest acord sau orice licenţă acordată în el nupoate fi terminată altfel decât în acord cu această secţiune 6.

7. Drepturi de autor

Acest acord nu conferă autorului dreptul la drepturi de autor sau alte taxe. În măsura în care este permis din puct de vedere legal, autorul îşi cedează dreptul de a primi drepturi de autor pentru articol cu privire la orice folosire a articolului de către posesorul publicaţiei sau cei cărora le-a acordat sublicenţă.

8. Diverse

Deţinătorul publicaţiei va publica articolul (sau îl va da spre publicare) în revistă, dacă procesul editorial al articolului este încheiat cu succes şi editorii revistei sau au decis să publice articolul. Dacă publicarea depinde de plata unei taxe, aceasta nu va fi considerată a exista până în momentul în care taxa este plătită. Posesorul publicaţiei poate adapta articolul la un stil de punctuaţie, ortografie, scriere cu majuscule şi folosire, după cum consideră de cuviinţă. Autorul recunoaşte faptul că articolul poate fi publicat astfel încât să fie accesibil în mod public şi că acest acces va fi gratuit pentru cititori. Posesorul publicaţiei va avea permisiunea să sublicenţieze drepturile care îi sunt licenţiate prin acest acord. Acest acord va fi guvernat de legile României.

9.  Extinderea licenţei

Dreptul şi licenţa acordată publicaţiei prin acest acord posesorului publicaţiei este după cum urmează:

  1. să pregătească, să reproducă, să producă, să publice, să distribuie, să expună, să promoveze, să licenţieze şi să sublicenţieze copii tipărite şi electronice ale articolului, prin internet şi alte mijloace de transmitere a datelor cunoscute în prezent sau care urmează să fie dezvoltate în viitor; acestea incluzând rezumate, informaţii bibliografice, ilustraţii, imagini, indexuri şi titluri, precum şi alte materiale deţinute ca proprietate, conţinute în articol.
  2. să exercite, să licenţieze şi să sub-licenţieze altora pentru a-şi exercita drepturile subsidiare şi alte drepturi din articol, incluzând dreptul la fotocopii, scanări sau la a reproduce copii ale acestora, pentru a reproduce extrase din articol în alte lucrări şi a reproduce copii ale articolului ca părţi ale compilaţiilor cu alte lucrări, inclusiv colecţii de materiale realizate pentru a fi folosite la cursuri cu scopuri educaţionale, lucrări adaptate, baze de date electronice, distribuire de documente şi alte sorvicii de informaţii şi să le publice, distribuie, expună şi licenţieze.

Posesorul publicaţiei va avea dreptul să impună cu privire la terţi, în măsura permisă de lege drepturile licenţiate sub acest acord.