Germanistische Beiträge

(ISSN 1454-5144)
(ISSN online 2247-4633)

Contribuţii Germanistice

editată de
Colectivul de Germanistică al Facultății de Litere și Arte
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
sub egida