Conduită etică şi abateri

Publicaţia Germanistische Beiträge se angajează să susţină o bună practică ştiinţifică. Principiile etice urmărite de editori, autori şi recenzori ai publicaţiei au fost inspirate din recomandările Comitetului pentru Etica Publicaţiilor (COPE). Toate textele înaintate spre publicare sunt verificate în ceea ce priveşte aceste principii etice, onestitate, valoare ştiinţifică şi utilitate.

I. Autorilor li se cere să trimită doar texte originale în vederea publicării. Când folosesc argumente, rezultate ale cercetării şi date de la alţi autori, ar trebui să se furnizeze referinţe bibliografice pentru acele pasaje de text şi/sau acestea ar trebui puse între ghilimele.  Abateri precum plagiatul sau falsificarea datelor nu sunt permise. Autorul trebuie să menţioneze cu ce a contribuit fiecare persoană în mod individual la text. Calitatea de autor trebuie limitată doar la acele persoane care au contribuit în fapt la crearea textului înaintat spre publicare (la dezvoltarea argumentelor, la implementarea cercetării şi la interpretarea rezultatelor). Oricine a avut o contribuţie semnificativă la text ar trebui numit co-autor de către autorul care trimite textul în vederea publicării. Autorului i se cere să-şi descrie cercetarea credibil și onest şi să îşi interpreteze în mod obiectiv rezultatele cercetării. Autorul trebuie de asemenea să indice întotdeauna literatura de specialitate pe care a consultat-o. Autorului i se cere să citeze toate sursele de finanţare şi sprijin asociate cu scrierea textului. Trimiterea aceluiaşi text spre publicare către publicaţii multiple este lipsit de etică şi interzis. Autorului i se cere să ia în considerare modificările indicate în evaluări. Autorul trebuie să implementeze corecturile de autor conform cu indicațiile editoriale până la termenul limită stabilit de editor.

II.  Biroul editorial decide care dintre textele trimise spre publicare vor fi publicate sau respinse, fiind de asemenea responsabil pentru tot conţinutul publicaţiei. La luarea deciziei cu privire la acceptarea sau respingerea unui text, ar trebui să se ţină cont de următoarele aspecte: relevanţa ştiinţifică a textului trimis spre publicare, originalitatea lui, transparenţa şi concordanţa cu profilul tematic al publicaţiei, precum şi reglementările legale cu privire la defăimare, copyright sau plagiarism. Textele trimise spre publicare sunt evaluate în mod obiectiv şi factual cu privire la conţinutul lor, indiferent de rasa, genul, orientarea sexuală, etnicitate, naţionalitate, denominaţie sau convingeri politice. Biroul editorial urmează principiile de confidenţialitate, adică nu transmite terţilor nicio informaţie referitoare la textele trimise spre publicare. Excepţii constituie: autorii textului, evaluatorii, consultanţii editoriali (ex. corectorii de limbă) şi editorii. Editorii nu pot folosi texte nepublicate sau pasaje de texte în propria lor cercetare fără acceptul scris al autorului. Colectivul editorial acţionează împotriva oricăror conflicte de interese şi se străduieşte să garanteze o evaluare corectă şi bazată pe fapte. Pentru a asigura anonimitatea autorului pe durata evaluării textelor, editorii îndepărtează orice informaţie care ar putea duce la identificarea lui. Pentru a asigura faptul că evaluatorii externi rămân anonimi, colectivul editorial îndepărtează informaţiile despre aceştia din formularul de evaluare. Colectivul editorial, care monitorizează principiul integrităţii şi onestităţii ştiinţifice, se străduieşte să prevină cazuri de plagiat. Dacă apar orice fel de abateri cu privire la integritatea şi onestitatea ştiinţifică, este obligaţia colectivului editorial să le descopere şi să notifice autorităţile relevante, în vederea luării măsurilor ce se impun

III. Evaluatorul decide dacă textele înaintate spre publicare sunt acceptate sau respinse; recomandările evaluatorului ar trebui să ajute autorul să crească din punct de vedere calitativ valoarea textului trimis spre publicare. Fiecare lucrare trimisă spre publicare este evaluată de către doi evaluatori externi independenţi. Procedura dublu orb asigură faptul că autorul şi evaluatorii nu-şi cunosc reciproc identitatea. Evaluatorului i se solicită să  facă o evaluare până la o dată specificată. Dacă îi lipsesc timpul sau calificările corespunzătoare, se aşteaptă de la el să informeze neîntârziat colectivul editorial cu privire la faptul că nu se poate încadra în termenul stabilit sau nu poate oferi o opinie avizată. În acest caz, biroul editorial desemnează un alt evaluator. De la evaluator se cere să păstreze deplină confidenţialitate cu privire la textele ce i-au fost încredinţate spre revizuire, cu privire la care nu poate discuta şi nu se poate consulta cu terţii. Evaluatorul trebuie să evalueze textele ce i-au fost încredinţate în mod obiectiv şi faptual, aderând la principiile de etică şi aducând argumentele ştiinţifice  corespunzătoare. Evaluatorul nu poate folosi textele evaluate pentru propria sa muncă academică. De asemenea, el nu ar trebui să evalueze texte care ar putea prezenta un conflict de interese cu autorul. Evaluatorul trebuie să informeze biroul editorial cu privire la orice suspiciune cu privire la textul primit spre evaluare (plagiat sau auto-plagiere/publicaţie în duplicat). Pentru acest scop, el ar trebui să indice pasajele de text problematice.

Conflictul de interese trebuie să fie anunţat şi, dacă afectează bunele practici academice, aceasta va duce la respingerea manuscrisului.

Plagiatul va duce la respingerea manuscrisului şi la interdicţia de a trimite noi manuscrise pentru o perioadă de doi ani.