Conduita etică

Revista Germanistische Beiträge se angajează să asigure standardele de etică în publicarea articolelor (pe baza Ghidului de bune practici al COPE pentru editorii jurnalelor). Prin urmare, se așteaptă respectarea standardelor unui comportament etic de la toate părțile implicate: autori, editori, recenzori. Se așteaptă ca sursele citate de autori să fie preluate în mod corespunzător. Plagiatul, sub toate formele sale, este inacceptabil.

Plagiatul reprezintă o fraudă intelectuală. Plagierea se referă la preluarea integrală sau parţială a unui material realizat de un alt autor şi prezentarea acestuia ca aparţinând propriei persoane. Materialul asupra căruia se comite plagiat poate fi o carte sau o parte a unei cărţi, un (fragment din) articol, o pagină de pe internet.

Constituie plagiat: prezentarea unui citat (text bloc dintr-un material străin) ca parafrază (repovestirea ideii/argumentului unui autor) fără utilizarea indiciilor care semnalează în mod convenţional prezenţa unei citări; compilaţia de fragmente din mai multe surse sau mai mulți autori fără referinţe clare la textele sursă;  întrepătrunderea dintre fragmentele de texte plagiate şi cercetarea proprie; omiterea marcajelor clare de citare în text şi menţionarea sursei (carte, articol, resursă web etc.) în bibliografie; inserarea de date, procente, valori etc. rezultate din cercetările altor autori fără indicarea clară a referinţelor; preluarea unui text fără referinţe clare, cu modificarea unor expresii din text şi/sau inversarea unor paragrafe/propoziţii/capitole. Nu constituie plagiat folosirea unor sintagme sau definiţii scurte, considerate de către comunitatea științifică parte a fondului de noţiuni de bază al disciplinei respective.

Trimiterea aceluiași manuscris la mai multe publicații constituie un comportament lipsă de etică și este de asemenea inacceptabil. În cazul articolelor cu mai mulți autori, autorul principal ar trebui să se asigure că există un consens deplin al tuturor coautorilor în aprobarea versiunii finală a lucrării și trimiterea acesteia spre publicare. În cazul constatării unui comportament lipsit de etică, respectivii autori vor fi excluși din lista colaboratorilor.

Editorii revistei ar trebui să se asigure că fiecare articol acceptat pentru publicare se potrivește scopului și obiectivului revistei și este redactat la nivel academic. Editorii vor lua măsuri atunci când există sesizări de natură etică referitoare la un manuscris. Orice manuscris trebuie tratat ca document confidențial, iar informațiile să nu fie utilizate în scop personal, nici dezvăluite terților. Recenzorii sunt obligați să transmită raportul de evaluare în intervalul de timp stabilit. Orice întârziere ar trebui discutată cu redactorul-şef, iar materialul încredințat altui recenzor, după caz. Recenzorul are obligaţia să respecte toate regulile de confidențialitate cu privire la conținutul materialului la care a avut acces. Toate recenziile ar trebui realizate în mod obiectiv, iar observațiile ar trebui formulate în mod clar cu argumente justificative, astfel încât autorii să poată să le folosească pentru îmbunătățirea manuscrisului. Orice recenzor care se simte necalificat pentru a evalua conținutul unui manuscris sau care e conștient că revizuirea obiectivă nu va fi imposibilă ar trebui să anunțe redactorul-șef și editorul execuiv. Recenzorii nu ar trebui să evalueze manuscrisele în care este posibil un conflicte de interese rezultat din relații de colaborare sau de altă natură cu oricare dintre autori, companii sau instituții legate de articolul evaluat. Recenzorilor nu le este permis să contacteze autorii materialelor pe care le evaluează  și nici să își dezvăluie identitatea autorului.

Redactorul-șef este obligat să gestioneze informațiile conținute în raportul de evaluare într-un mod confidențial și să ia măsuri dacă este semnalată o conduită necorespunzătoare. În cazul unor litigii, toate părțile ar trebui să vizeze o soluționare amiabilă a conflictului.