Indicaţii pentru articole

Trimiterea unui articol

Articolele gata de publicare, precum și întrebări cu privire la procesul de publicare se vor trimite biroului editorial (vezi https://uniblaga.eu/ pentru adresă) sau editorului-şef (maria.sass@ulbsibiu.ro).


Revista este publicată o dată pe an (noiembrie). Termenul limită pentru trimiterea contribuţiilor este 30 aprilie. Pentru ca procesul de evaluare să aibă loc în condiţii optime şi să se asigure calitatea  contribuţiilor acceptate pentru publicare, timpul de aşteptare între trimiterea iniţială a articolului şi publicarea lui este de 6 luni.


Publicaţia nu percepe niciun fel de taxe pentru publicare, editare, evaluare sau orice altă taxă în legătură cu pregătirea manuscrisului sau publicarea acestuia.


Germanistische Beiträge publică exclusiv articole scrise în limba germană (cu o limită maximă de 10 pagini), însoţite de un rezumat (200 cuvinte) şi maxim şapte cuvinte cheie, atât în engleză, cât şi în română şi o notă biografică despre autor, cu informaţii despre gradul didactic, titlul ştiinţific, afilierea instituţională, expertiza academică şi domeniile de cercetare, adresa de corespondenţă şi adresa de e-mail (maxim 200 cuvinte).


Germanistische Beiträge foloseşte evaluarea inter pares dublu orb. După ce manuscrisele sunt trimise la adresa de e-mail indicată mai jos, ele sunt verificate cu privire la cerinţele de publicare (rigoarea ştiinţifică şi aderenţa la tematica generală a publicaţiei) şi sunt apoi golite de orice informaţie care ar putea trăda identitatea autorilor, înainte de a fi transmise la doi evaluatori independenţi din domeniul studiilor germanistice, care pot apoi decide cu privire la acceptarea manuscrisului gără revizuire, acceptarea lui cu uniel revizuiri, acceptarea după revizuiri majore, sau, în cazul în care criteriile calităţii ştiinţifice nu sunt îndeplinite, la respingerea sa în integralitate. Un al treilea evaluator va fi chemat să decidă asupra chestiunii, dacă primii doi evaluatori exprimă opinii divergente. Procesul de peer-review este bazat pe o fişă de scor, în care evaluatorii sunt rugaţi să evalueze articolul pe baza unor criterii referitoare la conţinut, precum actualitatea temei, relevanţa articolului pentru domeniu, precum şi pe baza unor criterr formale cu privire la folosirea limbii germane şi a aparatului critic. Publicaţia oferă editare lingvristică şi tehnică manuscriselor în nevoie, în acord cu autorii, ca urmare a procesului de evaluare inter pares.


Note cu privire la elaborarea manuscrisului

Titlu şi Text, Rezumat, Cuvinte cheie

 • Pentru textul articolului, vă rugăm să folosiţi fontul Times New Roman, 12 puncte, spaţiere a rândurilor de 1,5, aliniere stânga-dreapta (justified).
 • Preferabil, articolul se va trimite atât ca fişier Word, cât şi ca PDF.
 • Împreună cu articolul (maxim 10 pagini), autorii vor trimite un rezumat (200 cuvinte) şi cuvinte cheie (între 4 şi 7) în engleză şi română.
 • La trimiterea articolului, autorii vor furniza şi datele lor de contact, care vor fi afişate în articol [titlu academic; afilierea instituțională; adresă de e-mail]. Rezumatul şi cuvintele cheie vor fi scrise cu acelaşi font, mărime 10, aliniere stânga-dreapta şi la un singur rând. Între rezumat şi cuvintele cheie va fi inserat un rând liber.
 • Titlul articolului va fi scris cu litere aldine, Times New Roman, 14 puncte, la un singur rând, centrat. După titlu va figura numele autorului, scris cu litere aldine (numele de familie cu majuscule), Times New Roman, 12 puncte, centrat.
 • Pentru informaţiile personale, autorii vor folosi Times New Roman, 10 puncte, centrat şi la un singur rând, separat prin punct-virgulă.
 • Păstraţi formatarea minimală. Paginile nu vor fi numerotate.
 • Titlurile vor fi numerotate cu cifre arabe. Ierarhia de titluri, realizate conform sistemului zecimal, va fi marcată în mod uniform (aliniate la stânga, fără aldine).
 • A nu se insera un rând liber între paragrafe. Paragrafele vor fi indentate.
 • Toate imaginile, greficele şi tabelele vor fi numerotate în mod consecutiv şi etichetate. Sursa tuturor materialelor relevante folosite în articol va fi menționată și trimisă biroului editorial în mod separat la trimiterea articolului.
 • A se evita scrierea în cursiv. Aceasta va fi rezervată pentru titlurile de cărţi şi articole din reviste sau antologii, titluri de filme etc.
 • Citatele mai lungi (care ocupă mai mult de 3 rânduri în manuscris), versurile sau texte similare vor fi indentate. Nu vor fi folosite spații pentru indentarea textului, ci taburi sau funcţia de indentare. Ghilimelele „ …“ vor fi folosite pentru citate în cadrul textuliu, precum şi pentru termeni folosiţi cu un anumit sens (folosiri ocazionale); pentru citate în citate sau pentru evidenţieri în citate vor fi folosite ‚…‘, la fel și pentru traducerile anumitor cuvinte sau parafrazări ale definiţiilor. Pentru articole în engleză vor fi folosite ghilimele duble sus (“…”)  şi ghilimele simple (‘…’) sus. Pentru linii de separare vor fi folosite (-), cu spaţiu înainte şi după literă.

Note de subsol

 • Pentru note va fi folosită funcţia notă de subsol. Notele de subsol sunt identificate în text printr-un număr tipărit deasupra rândului care urmează întotdeauna semnul de punctuaţie. Notele de subsol încep cu majusculă şi se încheie cu punct. Textul notei de subsol va fi scris în Times New Roman, font de 10 puncte, fără spaţiere între rânduri, aliniere stânga-dreapta.
 • Numerele vor fi întotdeauna scrise în mod complet: 26-29 / 1970-1973. Se vor identifica întotdeauna numerele volumului cu cifre arabe şi nu romane. Nu se vor folosi spaţii pentru date precum §3 or 50%. Numerele mai mari vor fi trecute după cum urmează: 34.000 / 500.000 (în engleză 34,000 / 500,000)..
 • Vor fi folosite abrevierile obişnuite.

Citate

 • Citatele mai lungi vor fi indentate (mai lungi de 3 rânduri în manuscris) şi vor adopta o mărime mai mică a fontului (10 puncte), aliniere la stânga şi fără spaţiere între rânduri. Citările unor surse secundare se vor face după cum urmează: Nume de familie, Prenume: Titlu. An Loc, p. X-Y; citat de Nume de familie, Prenume: Titlu. An Loc, p. X. În bibliografie, menţionaţi doar lucrarea/articolul autorului care citează.
 • Modificări sau adăugări la citat, comentarii de către autori ai articolului vor fi indicate prin paranteze drepte.

Referinţe în text

 • Referinţele conţin numele autorului / editorului (dacă sunt mai mult de un nume, ele vor fi separate printr-o bară oblică; dacă sunt mai mult de trei autori, se va scrie doar numele primului autor, cu adăugarea: „et al.”), anul publicării, şi, după punct-virgulă, numărul de pagină respectiv în paranteze, ex.: Müller (2018: 112-123).

Bibliografie

 • La finalul lucrărilor va fi o bibliografie dispusă în ordine alfabetică. Ea trebuie să conţină toate titlurile la care s-a făcut referire în text, inclusiv sursele electronice. Prenumele nu vor fi prescurtate. Nu vor fi folosite referinţe scurte în cadrul bibliografiei, ci toate titlurile complet, inclusiv numele autorilor care apar de mai multe ori şi titlurile publicaţiilor. Dacă sunt mai mult de trei autori, se va scrie doar numele primului autor, cu adăugarea: „et al.” Titlurile publicaţilor vor apărea întotdeauna complet.
 • Dacă se citează mai mult de o lucrare a aceluiaşi autori/aceloraşi autori, din acelaşi an, diferenţa între ei se va face prin adăugarea literelor mici (ex. Müller 2009a). Dacă sunt citate mai multe titluri ale aceluiaşi autor, dar din ani diferiţi, ele vor fi dispuse de la cele mai vechi la cele mai recente.
 • Toate lucrările folosite trebuie să fie enumerate în notele de subsol şi în bibliografie.
 • Ediţiile vor fi indicate printr-un număr superscript.
 • Dacă informaţile despre autor (autori) lipsesc, acest lucru va fi indicat folosind prescurtarea o.V. (ohne Verfasser; engleză: without author).  Acelaşi lucru se aplică dacă nu se cunoaște anul publicării (o.J.).
 • Bibliografia va fi dispusă în felul următor: literatură primară, literatură secundară şi surse online. Se va proceda în felul următor:
  • Monografie: Nume de familie, Prenume: Titlu. Loc Ediţie
  • Antologii:
   • Nume familie, Prenume: Titlul lucrării. În: Nume de familie, Prenume (Hg.): Titlu. Loc An, p. X-Y.
   • Nume familie, Prenume: Titlul lucrării. În: Nume de famillie, Prenume/Prenume Nume de familie (Hgg.): Titlu. Loc An, p. X-Y.
   • Nume familie, Prenume: Titlul lucrării. În: Nume de familie, Prenume/Prenume Nume de familie/Prenume nume de familie (Hgg.): Titlu. Loc An, p. X-Y.
   • Nume de familie, Prenume: Titlul lucrării. În: Nume de familie, Prenume et al. (Hgg.): Titlu. Loc An, p. X-Y. [numai primul editor se va menţiona cu numele]
  • Jurnale şi ziare:
   • Nume de familie, Prenume: Titlul lucrării. În: Titlul complet al ziarului. Data 01.10.2019], X-Y.
  • Surse internet. Se vor furniza toate informaţiile solicitate şi data ultimei accesări a paginii în paranteze drepte în următorul format: [accesat la: 01.10.2019].
   • Nume de familie, Prenume: Titlul cărţii. Loc An; Adresa URL cu data ultimei accesări a paginii în formatul: [accesată la: 01.10.2019].
   • Nume de familie, Prenume: Titlul lucrării. În: Nume de familie, Prenume (Hg.): Titlu.Loc An, p. X-Y; Adresa URK cu data ultimei accesări a paginii în fomratul: [accesată la: 01.10.2019].
   • Nume de familie, Prenume: „Titlul lucrării”. În: Titlul complet al publicaţiei Volumul (sau numărul)/An, p. X-Y; ; Adresa URK cu data ultimei accesări a paginii în formatul [accesată la: 01.10.2019].
   • Nume de familie, Prenume: Titlul lucrării. În: Titlul complet al ziarului, Data [01.10.2019], X-Y; ; Adresa URL cu data ultimei accesări a paginii în formatul: [accesată la: 01.10.2019].
   • Numele de familie, Prenumele: Titlul interviului. În: Titlul complet al ziarului. Data [01.10.2019], X-y; ; Adresa URL cu data ultimei accesări a paginii în formatul: [accesată la: 01.10.2019].
   • Folosiţi acelaşi font pentru bibliografie: Times New Roman, 12 pt., spaţiere între rânduri de 1,5, aliniere stânga-dreapta. Toate înregistrările din bibliografie se termină cu un punct.

Politica editorială

Lucrările primite sunt evaluate înainte de publicare, atât cu privire la formă, conţinut şi limbaj, cât şi cu privire la conformarea lor la standardele ştiinţifice. Procesul de evaluare inter pares se aplică tuturor lucrărilor trimise spre publicare. Criteriile decisive pentru publicare sunt nivelul academic, orientarea tematică şi un stil academic corespunzător. Manuscrisele care întrunesc criteriile generale de publicare sunt evaluate de către doi evaluatori din domeniul respectiv, care pot recomanda ca lucrarea să fie inclusă în forma ei iniţială sau după revizuire. În cazul în care lucrarea nu îndeplineşte criteriile de calitate, nu va fi acceptată pentru publicare. Un al treilea evaluator este chemat dacă evaluările celor doi evaluatori sunt divergente.

Comitetul redacţional îşi rezervă dreptul să respingă manuscrise, chiar şi fără evaluare, dacă acestea nu urmează indicațiile de layout. Echipa editorială asigură confidenţialitatea procesului de evaluare (evaluare dublu orb).