Vol. 37, 2015

Abstracte

Cuvânt înainte (9)

I. Literatură şi cultură şi civilizaţie

Markus FISCHER (Bucharest): Întoarcerea la viaţa dăruită. Tematica Alcestis la Euripide, Hofmannsthal şi Rilke (13)

Ivana PAJIĆ (Novi Sad): Funcţia naratorului la construirea imaginii celeuilalt în romanul lui Saša Stanišićs Cum a reparat soldatul gramofonul (31)

Francisca SOLOMON (Jassy / Iași): Dimensiunea bucovineană ca experiență a „diferitului“ în povestirea In fartogikn groy a scriitorului Alexander Spiegelblatt (41)

Teodora-Bianca MORARU (Sibiu/Hermannstadt: The Synaesthetic Representation of the World as an Erotic Journey in Gheorghe Crăciun’s Femei albastre (54)

Alina BRUCKNER (Iași): Predispoziția spre romantism: trăsătură a scriitorilor de literatură de masă (82)

II. Lingvistică

Doris SAVA (Sibiu): Anunțuri matromoniale din perspectivă interlingvistică și interculturală. Teme de cercetare (97)

Ellen Tichy (Sibiu): Germana din Europa centrală după 1989 – Specializări ale germanisticii. Pregătirea profesorilor de limba germană şi germana ca limbă profesională (116)

Adriana IONESCU (București): Capcane de etimologie greacă în limba germană. Prietenii falși între eros și thanatos (132)

Ioana CONSTANTIN (Sibiu): Dragostea în vremea încartiruirii. Detaliu din tabloul de epoca pe baza comentariului unui protocol judiciar din fondul arhivistic al Judicatului sibian (149)

Mihaela PARPALEA (Braşov): Limbajul la modă în publicistica de serie (166)

III. Traductologie şi critica traducerii

Lăcrămioara POPA (Sibiu): Alfred Margul-Sperber – Portetul unui poet şi traducător de excepţie (183)

Carmen POPA (Sibiu): Un proces de vrăjitorie din Sibiul secolului al XVII-lea discutat din punct de vedere istoric, cultural și translatologic (196)

IV. Book Show

Delia COTÂRLEA (Braşov): Recenzie (217)

Ewelina WILKOS (Szczecin/Polen): Recenzie (222)