Scop şi profil

Publicaţia se concentrează asupra unor subiecte care ţin de limba, literatura şi cultura germană din sud-estul Europei, cu un interes special acordat Transilvaniei, Banatului şi Bucovinei. În consecinţă, are o orientare puternic comparativă, încurajând contribuţiile care reflectă atât similarităţile, cât şi distincțiile din spațiul cultural și lingvistic german. Această revistă publică articole despre cultura germană locală, studii despre interferenţele culturale şi influenţa reciprocă în evoluţia literaturii germane şi a limbii germane literare, despre particularităţile sistemice, structurale şi culturale ale fenomenelor limbii în evoluţia lor cronologică. În consecință, Germanistische Beiträge susţine abordarea sistematică şi transdisciplinară a limbii, literaturii şi culturii Germane din şi în România. Revista publică articole individuale sau colective despre relaţiile culturale româno-germane în spaţiul transilvan, studii culturale, critică şi teorie literară sau culturală sau contribuţii în domeniul studiilor traducerii, în numere non-tematice sau ca răspuns la un apel pentru un număr tematic. Revista publică documente prezentate la simpozioane naţionale şi internaţionale şi la sesiuni ştiinţifice ţinute în Sibiu, precum şi recenzii, începând din 2010.

Colectivul editorial a încercat în mod continuu să promoveze cooperarea ştiinţifică în domeniul studiilor germanistice şi să îmbunătăţească prezenţa publicaţiei Germanistische Beiträge în baze de date ştiinţifice de prestigiu (EBSCO, Index Copernicus, ERIH+) în cei aproape 30 de ani ai existenţei sale, primul număr fiind publicat în 1993. Publicaţia este distribuită de furnizorul de servicii de publicare Sciendo, subsidiar al lui De Gruyter, din 2019, ceea ce îi sporeşte numărul de citări şi factorul general de impact al articolelor publicate. Revista va fi publicată o dată pe an începând cu anul 2020 şi va fi evaluată în sistem dublu-orb.