Scop şi profil

Revista Germanistische Beiträge (ISSN 1454–5144) este o publicaţie de specialitate ce valorifică rezultatele ştiinţifice ale specialiştilor, cadrelor didactice universitare şi doctoranzilor. Revista editată de colectivul de germanistică apare din 2017 sub egida Centrului de studii lingvistice, literare şi culturale (CSLLC) din Facultatea de Litere şi Arte.

Revista publică articole din domeniul literaturii, limbii și culturii germane, punând un accent deosebit pe literatura, limba ori cultura germană din sud-estul Europei în general, și pe cea din Transilvania, Banat sau Bucovina, în special. Obiectivul major al publicației îl reprezintă expunerea, analiza și promovarea particularităților literaturii, limbii și culturii germane în acest spațiu. Prin urmare, publicația are o puternică orientare comparativă, astfel încât revista încurajează contribuții ce reflectă atât asemănările, cât și aspectele diferențiatoare față de spațiul de limbă și cultură german, unde limba germană este limbă oficială. Revista publică articole despre cultura germană locală, studii despre fenomene de interferență în evoluția literaturii și limbii germane literare, despre particularitățile sistemice, structurale, culturale ale fenomenelor de limbă sub aspect sincronic/diacronic. Revista Germanistische Beiträge susține, așadar, abordarea sistematică şi transdisciplinară a limbii, literaturii şi culturii germane în/din România. Revista publică articole individuale sau colective despre relaţiile culturale româno-germane în spaţiul transilvan, studii culturale, de critică şi teorie literară sau culturală sau contribuții din domeniul translatologiei transmise redacției fie din proprie inițiativă, fie ca răspuns la un apel. Din 2010 revista publică lucrările prezentate la simpozioane şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale desfăşurate la Sibiu dar și rezenzii.

Editorii revistei Germanistische Beiträge şi-au propus consolidarea cooperării ştiinţifice din domeniul germanisticii, atrăgând colaboratori – cadre didactice titulare și cercetători din instituții, centre universitare sau de cercetare – din ţară şi din străinătate. Revista colectivului de germanistică asigură prin activitatea ei neîntreruptă timp de aproape 30 de ani, primul număr al revistei apărând în anul 1993, promovarea germanisticii românești la nivel național și european.

În ultimii ani, editorii au ȋmbunățit indexarea revistei reușind, astfel, să crească vizibilitatea ei internațională prin includerea revistei în baze de date recunoscute în mediul ştiinţific internaţional. În prezent, revista Germanistische Beiträge este indexată baze de date internaṭionale (EBSCO, Index Copernicus, ERIH+) recunoscute, fiind recent (2019) indexată de către Sciendo De Gruyter în baze de date internaționale. Revista se adresează întregii comunități academice, specialiști, cercetători și doctoranzi în domeniul filologic, cu scopul dezvoltării colaborării și a domeniului vizat și, pe de altă parte, pentru a spori vizibilitatea cercetării filologice sibiene sau românești în mediul academic occidental și pentru a consolida renumelui universității la nivel internațional. Revista a apărut bianual în format tipărit şi online până în 2019. Din 2020 va apărea un singur număr pe an.

Solicitări de publicare articole și recenzii  se primesc pe adresa de mail a redactorului-șef (maria.sass@ulbsibiu.ro). Volumele pentru rubrica de recenzii se primesc pe adresa redacției.

Adresa redacției Germanistische Beiträge

Prof. univ. dr. Maria Sass
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Facultatea de Litere și Arte
Bd. Victoriei 5-7
550024 Sibiu
România

Solicitări de volume apărute în anii precedenți sau solicitări de abonamente se primesc pe adresa de mail a redactorului-șef (maria.sass@ulbsibiu.ro).

Preţul unui volum este de 35 lei (+ taxele poştale).