VOL 38, 2016

Abstracte

Cuvânt înainte (9)

I. Literatură – cultură şi civilizaţie
Markus FISCHER (Bucureşti): “Măsurători măsuraţi” – Determinarea spaţiului în romanul lui Daniel Kehlmann Die Vermessung der Welt/Măsurarea lumii şi filmul cu acelaşi titlu al lui Detlev Bucks (13)

Carmen Elisabeth Puchianu (Braşov): Provinice liuterara intre univesralitate si relativitate. Doua exemple referitoare la spatialitate ca rezultat performativitatii. (38)

Maria Sass (Sibiu): Fiecare clădire are propria poveste – Sibiul ca spaţiu literar  în povestirile lui Joachim Wittstock (51)

Grazziella Predoiu (Timisoara): Reflectii spaţiale în romanul Die Wand al Marlenei Haushofer. (66)

Christina Weigel (Erfurt): Simboluri ale unor identităţi incerte ori polisemantice în romanul Ascheregen/Ploaia de cenuşă de Joachim Wittstock  (89)

Manuel Stübecke (Sibiu): Spaime ale periferieie: Vampiri ca fenomen polisemantic (106)

II. Linguistics
Doris Sava (Sibiu): Aspecte ale frazeologiei areale (123)

Adina-Lucia NISTOR (Iași): Despre motivaţia numelor companiilor aeriene internaţionale. American Airlines, Tiger Airways, Carpatair, Hello (181)

Sigrid Haldenwang (Sibiu): Denumiri  în graiurile săseştit din Transilvania, care se referă la „ţarcuri, rezervaţii pentru animale, îngrădiri pe câmp pentru animale, mai ales pentru oi“; chiar şi numai părţi componente ale acestora; cuvinte compuse cu sens explicit, formate pe baza denumirilor din limba maternă (194)

Ioana Constantin (Sibiu): Pe vrăjitoare să n-o lași să trăiască. Despre vrăjitoare și persecuția lor în Sibiu. O privire asupra documentelor Judicatului sibian (217)

Liana-Regina Iunesch (Sibiu): Manuale școlare de limbă germană modernă în practica școlară (235)

Ivana Jeftić (Novi Sad): Şvabii danubieni în Sremska Mitrovica (259)

III. Translation studies and translation criticism
Carmen Popa (Sibiu): Considerații translatologice asupra documentelor germane de cancelarie din secolul al XVII-lea deținute de Arhiva Națională din Sibiu (273)

IV. Book Show:
Maria Irod (Bucharest): Recenzie (287)

Index of Authors (295)