Vol. 39, 2016

Abstracte

  1. Literatură ṣi studii culturale

Joachim Wittstock  (Sibiu): Aspectele poetice ṣi contextul cultural al unei reviste de cultură ṣi al redactorului acesteia Harald Krasser (16)

Roxana Nubert/Ana-Maria Dascălu-Romiṭan (Timiṣoara): Experiența spațiului la Oscar Walter Cisek (29)

Cosmin Dragoste (Craiova): „locul care nu există”: despre plecare şi sosire în lirica lui Franz Hodjak (47)

Sunhild Galter (Sibiu): Feminitatea spațiilor vitale în povestirile Gabrielei Wohmann (60)

Christel Baltes-Löhr (Luxemburg): Sex, migraṭie ṣi spaṭiu ca o continuitate (74)

Marcela Ivan (Sibiu): Aspecte ale reprezentării spațiului în povestirea lui Andreas Birkner Der Brautschmuck des Sebastian Hann [Gătelile de nuntă ale lui Sebastian Hann] (99)

Ana Karlstedt (Bucureṣti): Determinarea spațială în filmele cu tematică interculturală (119)

Markus Fischer (Bucureṣti): Construcṭii romantice ale masculinităṭii ṣi feminităṭii – romanele Dorotheei ṣi ale lui Friedrich Schlegel (130)

Claudia Spiridon (Cluj-Napoca): Funcţia tăcerii în povestirile din volumul Ţinuturile joase de Herta Müller (156)

Oana Angharad Frandeş (Sibiu): Mitul evreului rătăcitor în practica clinică (174)

II. Linguistics

Hermann Scheuringer (Regensburg): Limba germană în contextul multilingvismului istoric din estul Europei (187)

Doris Sava (Sibiu): Metode și procedee empirice ale practicii frazeografice bazate pe corpus (204)

Adriana Dănilă (Bucureṣti): Limbă de lemn ṣi identitate culturală în unele cuvântări ṣi alocuṭiuni ale membrilor Partidului  Comunist din România (231)

Mihaela Parpalea  (Braṣov): Aspecte lingvistice ale tăcerii în diferite culturi (256)

III. Translation studies and translation criticism

Delia Eṣian (Iaṣi): Mite Kremnitz ca traducătoare şi romancieră (275)

Alexandra Chiriac (Iaṣi): Ecaterina a II-a a Rusiei. Traducerea culturală şi transferul ideologic de la Vest spre Est. (290)