Vol. 40, 2017

Cuprins

Abstracte

I. Literatură ṣi studii culturale

Joachim Wittstock (Sibiu): Georg Scherg în Sibiu. O suta de ani de la naṣterea  scriitorului profesorului de literatură (13)

Markus Fischer  (Bucureṣti): Între autenticitate ṣi folclorism. Migraṭie ṣi interculturalitate în “romanele de familie” ale lui Catalin Dorian Florescu (28)

Delia Cotârlea (Braṣov): Ficţiune şi realitate în volumul de proză scurtă Mierlă – pasare neagră al autoarei Carmen Elisabeth Puchianu (48)

Sunhild Galter (Sibiu):  „Nimic nu este inventat, totul a fost trăit …“Om în celulă  de Erwin Neustädter ca o relatare de experiență (63)

Mohamed Tabassi (Tunisia): “Umplerea coloristică a viruozităṭii grafice” Aspecte ale scrierii intermediale cu referire la volumul Erinnerte Gestalten [Personaje rememorate] a lui Andersch (73)

Andreea Dumitru (Sibiu): Pe norul Transilvania … O copilărie plină de pericole. „Deportarea” și salvarea mamei (104)

Cezara Humă (Iaṣi): Interpretări topologice ale Minnegrottei în poemul Tristan de Gottfried von Straßburg și receptarea sa cu referire la mitul Insulei lui Euthanasius în nuvela Cezara de Mihai Eminescu (115)

Gerhild Rudolf (Sibiu): Serbarea lanternelor și a Sf. Martin în școlile germane din România. Aspecte ale hermeneuticii interculturale (134)

II. Lingvistică

Doris Sava (Sibiu): Modificări ale discursului repetat. Manifestări ṣi interpretări (155)

Adina-Lucia Nistor (Iaṣi): Etnonimul românesc Aleman şi variantele sale în România şi Germania (182)

Sigrid Haldenwang (Sibiu): Cu privire la integrarea verbelor din limba română în graiurile săseṣti din Transilvania pe baza unor studii de caz (193)

Cristina Mihail (Sibiu): Specii de text din perspectivă interculturală şi interdisciplinară (222)

Indexul autorilor (234)