Vol. 29, 2011

Abstracte

 Cuvânt înainte (11)

I. Literatură, cultură şi civilizaţie

Mariana-Virginia Lãzãrescu:
Când mor, vreau să mă gândesc în sfârşit cu toţi porii la ceva util.” În memoria germanistei, poetei şi traducătoarei Liana Corciu (15)

Maria Sass:
Realismul magic ca modalitate de scriere camuflată, pornind de la Erika Mitterer şi Gabriel García Márquez (26)

Thomas Schares:
Interculturalitate dublu celebrată: Filmul Offset (2005) ca expresie a relaţiilor româno-germane (58)

Sunhild, Galter:
Lumi interconectate în romanul Ruhm de Daniel Kehlmann – soartă sau șansă? (86)

Tanja Becker:
Izvorul vieţii, al iubirii. Al urii şi al morţii: Relaţii mamă – fiică în opera lui Herta Müller, Aglaja Veteranyi, Carmen Francesca Banciu şi Gabriela Adameşteanu (98)

Robert G. Elekes:
 Filosofia interculturală şi teoria culturii între modernism şi postmodernism (119)

Gabriela Sandor:
 Aspecte de transfer cultural în Tătăroaica de Oscar Walter Cisek  (129)

Ramona Stephan:
Etnologii saşi Paul şi Adolf Schullerus (141)

II. Lingvistică

Adina-Lucia Nistor:
Geografie onomastică digitală şi migraţia demografică cu referire la numele Lutsch (153)

Doris Sava:
Despre prezentarea şi predarea expresiilor idiomatice în manualele de specialitate (160)

Liana Iunesch:
Despre competenţa lingvistică şi contactul lingvistic la şcolile cu limbă de predare germană în România  (175)

III. Traductologie şi critica traducerii

Ioana Constantin:
Despre fidelitate şi infidelitate în traducere. Despre „belles infideles“ la paradigma feministă (191)

Georgiana-Simona Marin:
 Despre traductibilitatea si intraductibilitatea noțiunilor de drept (198)

Mihai I. Crudu:

 Culturemul ca şi reprezentare perilingvistică în actul traducerii. Exemplificare pe un roman al Aglajei Veteranyi (210)

IV. Prezentare de cărţi

Maria Sass:
“Intre lumi”. Zimmermann, Silvia Irina: Der Zauber des fernen Königreichs. Carmen Sylvas Pelesch-Märchen. Recenzie. (229)

Doris Sava:
Literarische Zentrenbildung in Ostmittel- und Südosteuropa: Hermannstadt/Sibiu, Laibach/Ljubljana und weitere Fallbeispiele. Hrsg. von Mira Miladinović Zalaznik, Maria Sass, Stefan Sienerth. Recenzie (235)

Verzeichnis der AutorInnen (244)