Vol. 42, 2018

Abstracte

Doris Sava (Hermannstadt/Sibiu): Erinnerndes Bewahren:
Vergessenes der Vergessenheit entreißen.
Dr. Sigrid Haldenwang zum Geburtstag gewidmet……………….. 11

I. Literatură şi studii culturale

Roxana Nubert (Timisoara):
Aspecte interculturale ale literaturii regionale germane din Banat – Cu referire specială la Adam Müller-Guttenbrunn …………………………………………….. 27

Delia Cotârlea / Carmen Elisabeth Puchianu (Brasov):
Între compromis politic şi exigenţă estetică – poezia de expresie germană din România în anii optzeci şi nouăzeci reflectată în săptămânalul Karpatenrundschau. Partea a I-a …………………………….. 48

Delia Cotârlea / Carmen Elisabeth Puchianu (Brasov):
Între compromis politic şi exigenţă estetică – poezia de expresie germană din Romînia în anii optzeci şi nouăzeci reflectată în săptămânalul Karpatenrundschau. Partea a II-a…………………………… 65

Lucian Buciu (Bucureşti): Cultură memorială şi cooperare la saşii transilvăneni sub dictatura militară a lui Antonescu. Despre romanul Ursulei Ackrill Zeiden, im Januar bleiben……………………………………………………………… 79

Andreea Dumitru (Sibiu): 
Căsătorii mixte în Transilvania. Dialogul între culturi în propria familie………………. 91

Adeline-Alexandra Berdie (Sibiu):
Analiză referitoare la dezbaterea cu privire la purtarea baticului islamic în Germania
…………………………..…………………………………… 108

II. Lingvistică

Amira Amin (Cairo): Potenţialul frazeologic al expresiilor metaforice inovative în nuvelele lui Christoph Peters ……………………………… 117

Joanna Smereka (Breslau): Convenţia şi varietatea formulelor de adresare în romanul Simplicissimus (1669) de H.J.C. Grimmelshausen …………………………………………….. 131

Sigrid Haldenwang (Sibiu): Constructii lexicale în graiurile săseşti din Transilvania formate pe baza unor lexeme latine…………………………………………………………. 151

Adina-Lucia Nistor (Iasi): Numele Fleşer şi variantele sale în România. Origine, formare şi răspândire…………………………………………………………………… 170

Doris SAVA (Sibiu): Limba germană din România în noua ediţie (2016) a Dicţionarului varietăţilor limbii germane standard .…………………………….. 180

Adriana Dănilă (Bucharest): Sancţionarea comportamentului greşit în comentariile online ………………………………………………….. 198

Günter Lobin (Paderborn)/Sara Konnerth (Sibiu): Un model lingvistic pentru predarea limbilor străine …………………. 214

III. Traductologie şi critica traducerii

Joachim WITTSTOCK (Sibiu): Umblând ca traducător prin patrimoniul literar al României …………………………………………. 231

IV. Prezentare de cărţi

Alexandra Tudor (Brașov): Recenzie…………………………………. 249

Index al autorilor……………………………………………………………. 255