Contributii Germanistice (Acreditată CNCS)

Editata de Colectivul de Germanistica al DSAAG al
Facultatii de Litere si Arte din cadrul
Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu
sub patronajul
CENTRULUI PENTRU STUDII ANGLO-AMERICANE ŞI GERMANISTICE
Prof. univ. dr. Maria Sass
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Editia online:
Lect. dr. Marius Stroia
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Colegiul de redactie:

Prof. Dr. Hermann Scheuringer: FZ DIMOS Regensburg
Prof. Dr. Britt-Marie-Schuster: Universitatea din Paderborn
Prof. Dr. Matjaž Birk: Universitatea din Maribor
Prof. Dr. Thede Kahl: Universitatea  Friedrich-Schiller din Jena
Prof. Dr. Iulia-Karin Patrut: Universitatea din Flensburg
Prof. Dr. Mathias Bauer: Universitatea din Flensburg
Conf. Dr. Gordana Ristić: Universitatea din Novi Sad
Prof. Dr. Marina Petrović Jülich – Universitatea din Kragujevac
Conf. Dr. Rodica-Ofelia Miclea: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. Dr. Sunhild Galter: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Dr. Eugen Christ: Donauschwäbische Kulturstiftung des Landes Baden-Württemberg
Conf. Dr. Doris Sava: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Conf. Dr. Dana-Janetta Dogaru: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Asist. Dr. Martin Stangl: Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu
Prof. Dr. Em. Horst Schuller: Heidelberg

 

Colegiu stiintific:

Prof. univ. dr. Stefan Sienerth
Institutul pentru cultura si istoria germana a Europei de sud-est, din cadrul Universitatii „Ludwig Maximilian” din München

Prof. univ. dr. Heinrich J. Dingeldein
Universitatea Philipps din Marburg

Dr. h.c. Joachim Wittstock
Scriitor Sibiu/Hermannstadt


Peer Review:
Prof. Dr. Erzsebet Knipf-Komlósi: Facultatea Filologica din Budapesta, Ungaria
Prof. Dr. Dr. Dr. h.c. Csaba Földes: Facultatea de Filozofie, Universitatea din Erfurt
Prof. Dr. George Guţu: Facultatea de Limbi Straine, Universitatea Bucuresti
Prof. Dr. Ioan Lăzărescu: Facultatea de Limbi Straine, Universitatea Bucuresti 
Prof. Dr. András Balogh: Facultatea Filologica din Cluj-Napoca
Conf. Dr. Carmen Elisabeth Puchianu: Universitatea Transilvania din Braşov

 


Primul număr al revistei Germanistische Beiträge a apărutîn anul 1993. S-a preconizat ca revista să apară anual sau bianual (după caz), în funcţie de resursele financiare existente sau atrase prin sponsorizări externe şi interne. Este o publicaţie de specialitate din domeniul filologic, mai precis din cel al Limbii, literaturii, culturii şi civilizaţiei germane. A cuprins materiale elaborate exclusiv în limba germană. Editorii prezentei publicaţii şi-au propus drept scop consolidarea cooperării ştiinţifice din domeniul germanisticii, atrăgând colaboratori – pe lângă cei din germanistica sibiană – de la universităţi din ţară – Bucureşti, Tmişoara, Iaşi, Braşov, Cluj – şi din Germania: München, Marburg, Berlin, Bochum, Frankfurt am Main, Paderborn ş.a. O bună parte din articolele publicate în cei 17 ani de la apariţie reprezintă materiale prezentate în cadrul unor simpozioane şi sesiuni ştiinţifice naţionale şi internaţionale care s-au desfăşurat la Sibiu. Prezenţa  unui număr relativ mare de germanişti din Germania, Austria, Elveţia, atât la manifestări ştiinţifice cât şi cu articole în revista noastră, certifică nivelul ştiinţific al revistei noastre. Sperăm ca revista să poată apărea în continuare cu obţinerea acreditării, având în vedere că Germanistica Sibiană este un pol important în ţară al acestei ramuri, bine cotat şi la nivel european. Germaniştii sibieni sunt angrenaţi în numeroase proiecte de cercetare, în colaborare cu universităţi din Germania, prezenta revistă oferindu-le posibilitatea difuzării rezultatelor cercetării lor. Nu în ultimul rând sunt angrenaţi în cercetare şi o serie de cadre tinere, doctoranzi, care publică părţi ale cercetării lor, până la finalizarea disertaţiei. Dorim ca cercetarea să constituie o provocare pentru noi toţi şi ne propunem chiar să atragem şi elemente bune din cercetarea studenţească, în special din cadrul Studiilor de masterat.


Rugam ca articole sau scrisori sa le adresati la:

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
Facultatea de Litere si Arte
Colectivul de Germanistica
B-dul Victoriei, 5-7
550024 Sibiu / România

Tel.: (+4)0269/215556 – 217:
Fax: (+4)0269/217887
E-mail: sass_maria@yahoo.co.uk
Publicatia apare bianual
ISSN 1454-5144