Scopuri şi domeniu

Scopurile și domeniul de aplicare al publicației

Revista Germanistische Beiträge publică articole despre literatura, limba și cultura germanică, punând un accent deosebit pe limba și literatura germană din sud-estul Europei în general și pe cele din regiunile Transilvania, Banat și Bucovina în special.

Principalele obiective ale publicației sunt prezentarea și promovarea particularităților culturii, limbii și literaturii germane din aceste regiuni și analizarea acestora cu referire la cultura germană generală și în special la cea vorbită în principalul spațiu germanic.

Prin urmare, orientarea jurnalului este, de asemenea, una comparativă, evidențiind atât asemănările, cât și diferențele locale ale acestor culturi și dialecte regionale față de cele din țări precum Germania, Austria, Elveția, Luxemburg etc. – unde se vorbește germana ca limbaj principal.

În special sunt binevenite contribuțiile unice, valoroase, precum și informații noi și originale asupra domeniului. Articolele ar trebui să reprezinte pe cât posibil, cel mai recent rezultat al cercetării.

Jurnalul nostru analizează cultura germană locală, în expresiile sale lingvistice și literare, atât sincron, cât și diacronic, luând în considerare atât fenomenele contemporane, cât și evoluțiile istorice.

Bogăția diferitelor dialecte locale este, de asemenea, o provocare pentru dialectologia germanistă, căreia îi oferă o abundență de materiale pentru analizare și evaluare.

Și, mai presus de toate aceste obiective imediate, scopul general al publicației este de a promova discursul științific și academic în rândul cercetătorilor din domeniu și de a contribui la avansarea cunoștințelor în acest domeniu, oferind o platformă pe care rezultatele cercetării pot fi publicat.