Contact

Contributii Germanistice
(Indexata pe lista CNCSIS la categoria B+, Nr. crt. 135 – cod 350)

Editata de Catedra de Germanistica a
Facultatii de Litere si Arte din cadrul
Universitatii „Lucian Blaga” din Sibiu
sub patronajul
Centrului pentru cercetare filologica si interculturala

Prof. univ. dr. Maria Sass
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Scrisori, articole sau cărţi rugăm să fie trimise la următoarea adresă:

Universitatea „Lucian Blaga“ din Sibiu
Facultatea de Litere si Arte
Catedra de Germanistica
B-dul Victoriei 5-7
550024 Sibiu / România

Tel.: (+4)0269/215556 – 217

Fax: (+4)0269/217887

E-mail: sass_maria@yahoo.co.uk

http://reviste.ulbsibiu.ro/gb/