Vol. 41, 2017

Cuprins

Abstracte

I. Literatură ṣi studii culturale

Grazziella Predoiu (Timiṣoara): Însingurată pe cărări întortocheate: Despre romanul intercultural Die Erdfresserin al Juliei Rabinowich (13)

Maria Sass (Sibiu): Romanul lui Erwin Wittstock Januar ’45 oder Die höhere Pflicht [Ianuarie´45 sau Datoria supremă]: Problematica deportării din perspectivă interculturală (29)

Cosmin Dragoste (Craiova): „un cuvânt / naşte celălalt / cuvânt”. Despre scrierea cu majuscule în poeziile lui Gerhard Eike (40)

Horst SCHULLER (Heidelberg): Bibliografie Horst Schuller (II) (60)

Hend Asaad (Kairo): Trăirea a ceea ce este străin în romanele Die Schrift des Freundes (1998) de Barbara Frischmuth  ṣi Űber Land (2016) de Hannah Dübgen (66)

Ana Karlstedt (Bucureṣti): Literatura ca mijloc de receptare a culturii și civilizației. Percepția asupra timpului în Germania și România în Cele șapte vieți ale lui Felix K. de Jan Koneffke (88)

Alexandra Nicolaescu (Bucureṣti): Conceptul DACH în teorie şi practica culturii şi civilizaţiei germane, cursuri de limba germană, manuale de limba germană (98)

II. Lingvistică

Uršula Krevs Birk (Ljubljana): Toponimice germane ṣi slowene – denumiri de localităṭi din afara spaṭiului lingvistic închis german ṣi sloven (115)

Doris Sava (Sibiu): Expunerea lexicografică a frazeologismelor în practica frazeografică bilingvă (134)

Adriana Dănilă (Bucureṣti): Strategii discursive în demascarea duşmanului politic de clasă în presa de limbă română şi germană a anilor 1950 (151)

Sofiana I. Lindemann (Brașov): Referință și saliență lingvistică (173)

III. Traductologie

Horst Schuller (Heidelberg): Traducători de literatură din Braṣov (199)

IV. Prezentare de cărṭi

Robert Mroczynski (Düsseldorf): Recenzie (243)

Indexul autorilor (252)