Recenzie

Revista Germanistische Beiträge aplică o politică transparentă în procesul de evaluare, menținând o comunicare onestă, clară și în timp util cu autorii și recenzorii. Pentru a asigura obiectivitatea maximă a procesului de evaluare responsabilii de editarea revistei comunică separat cu autorii și recenzorii păstrând confidențialitatea. Se așteaptă ca evaluatorii să ofere o evaluare corectă, onestă și imparțială a manuscrisului și să semnaleze posibilele conflicte de natură personală, financiară, intelectuală, profesională, politică sau religioasă. În cazul descoperirii oricăror nereguli în ceea ce privește etica cercetării și a publicării, evaluatorii au obligația să anunțe direct redactorul-șef.

Autorii vor respecta cu strictețe toate recomandările și observațiile cuprinse în raportul recenzorilor și termenul indicat de editorul executiv la transmiterea rezultatului evaluării. Pentru ca procesul de evaluare să se desfășoare în condiții optime și pentru asigurarea calității contribuțiilor transmise pentru publicare, timpul de așteptare din momentul depunerii articolului este de 6 luni pentru evaluare și minim 6 luni pentru publicare.