Indicaţii pentru recenzori

Pentru a asigura un standard științific ridicat al revistei fiecare articol transmis redacției este supus unui proces obiectiv de evaluare. Germanistische Beiträge selectează ca recenzori cercetători cu experiență în domeniul lor de expertiză, vorbitori nativi de limbă germană sau cu o competență lingvistică excepțională, cu o carieră recunoscută în comunitatea academică și activitate de cercetare consistentă și continuă, familiarizați cu stadiul cercetării și tendințele din domeniul lor de cercetare și cu normele de redactare ale revistei. Potențialii recenzori, cadre didactice titulare și cercetători din instituții, centre universitare sau de cercetare din țară și străinătate, sunt familiarizați cu orientarea tematică și profilul revistei – literatură, lingvistică, studii culturale – și provin de la alte instituții din țară sau străinătate decât autorul articolului.

Pentru a asigura desfășurarea în bune condiții și la termen a procesului de evaluare articolele propuse spre publicare în revista Germanistische Beiträge trebuie să corespundă anumitor exigențe concretizate în următoarele criterii de selecție definitorii pentru acceptarea propunerilor: profil academic recunoscut al autorului în aria tematică a articolului; recunoaștere (inter)națională și continuitate în activitatea de cercetare; apartenența la instituții de învățământ superior, instituții de cercetare sau centre de cercetare afiliate acestora; încadrarea articolului în profilul revistei; transmiterea articolului respectând cerințele unei publicații științifice nu doar la nivel de conținut, ci și formal ori la nivelului de competență lingvistică; transmiterea articolului conform normelor de redactare specificate pe pagina revistei, la secțiunea indicații pentru autor.

Evaluarea se realizează pe bază de anonimat, numele autorului nu este comunicat referenților de specialitate și numele referenților nu este comunicat autorului. Autorul va fi informat în scris, pe adresa oficială indicată de acesta, asupra deciziei de acceptare sau respingerere. Dacă calitatea articolului este bună, dar articolul nu se încadrează în profilul revistei, evaluatorul sau editorul executiv pot recomanda o publicație mai potrivită pentru articolul respectiv. Toți experții implicați în procesul de evaluare vor respecta etica și integritatea academică.