Politica editorială

Membrii comitetului editorial sunt responsabili pentru nivelul științific al publicației și pentru respectarea eticii academice. Aceștia pot propune autori sau subiecte de articole pentru publicare consultând colegiul de redactie și colegiul științific, pot completa lista de recenzori prin atragerea de colaboratori experți din domeniu și pot avansa propuneri pentru rubrica de recenzii (monografii, volume colective, tematice, omagiale, teze de doctorat publicate, cursuri universitare, volume de proză sau poezie, reviste tematice). Membrii colegiului de redactie și ai colegiului științific pot face sugestii pentru orientarea articolului către referenţii de specialitate la solicitarea editorului executiv și a redactorului de specialitate. Referenții propuși provin din altă instituţie sau ţară decât autorii.

Editorul executiv și redactorul de specialitate pot respinge direct un articol dacă acesta nu respectă normele de redactare sau cele ale eticii și integrității academice. Asupra acceptării sau respingerii articolului anonimizat decid doi referenții de specialitate ce completează raportul de evaluare cu sugestii și observații și comunică decizia lor redactorului-șef. Acesta ponderează opiniile şi ia o decizie finală asupra publicării unui articol, pe baza recomandărilor recenzorilor, pe care o comunică editorului executiv care informează în scris și pe adresa oficială autorul asupra deciziei de acceptare sau, dimpotrivă, de respingere a articolului. Dacă calitatea articolului este bună, dar articolul nu se încadrează în profilul revistei, evaluatorul sau editorul executiv pot recomanda o publicație mai potrivită pentru articolul respectiv.