Indicaţii pentru autori

Standardul nostru este cea mai nouă (a şasea) ediţie a compendiului MLA pentru autori de articole ştiinţifice, care poate fi accesat pe
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/557/01/

 1. Times New Roman 12, respectiv 11 pentru citate lungi
 2. Distanţa între rânduri: 1,5
 3. Formatare minimă
 4. Nu se va introduce numerotarea paginilor
 5. Paragrafele vor fi marcate printr-un spatiu
 6. Toate Tab-urile: 1,27 cm/0,5 inch
 7. Citatele din proză mai lungi de patru rânduri si citatele în versuri mai lungi de două rânduri vor fi distanţate de marginea stângă cu 1,27 cm si vor fi separate de restul textului
 8. Textul tipărit va fi prevăzut cu endnote-uri şi nu cu footnote-uri. A se folosi cât mai puţine endnote-uri. Datele bibliografice se vor include în endnote-uri şi se va evita enumerarea operelor citate. Nu se accepta enumerarea operelor dintr-o bibliografie generală.
 9. Endnote-urile se vor introduce manual, NU în mod automat
 10. Titlurile cărţilor se vor scrie cursiv, la fel ca şi cuvintele care au o semnificaţie aparte, respectiv noţiuni sau sintagme preluate dintr-o limbă străină
 11. Nu se va folosi nici o altă formă de accentuare (majuscule, caractere îngroşate etc.) iar ghilimelele vor fi folosite cât mai rar posibil
 12. Citatele din cadrul textului vor fi marcate cu ghilimele duble
 13. Noţiunile sau sintagmele folosite într-un mod neuzual se vor marca prin ghilimele simple
 14. Citatele în cadrul citatelor vor fi marcate prin ghilimele simple
 15. Modificările sau completările din cadrul citatelor vor fi marcate prin paranteze pătrate. Modificările sau comentariile de la sfărşitul citatelor vor fi marcate prin parantete rotunde.
 16. Citatele dintr-o altă limbă decât germana vor fi traduse în limba germană iar autorul traducerii va fi amintit într-o notă parantetică
 17. Zitate in einer anderen Sprache als Deutsch werden ins Deutsche übersetzt und der Autor der Übersetzung wird in einer parenthetischen Note angegeben.
 18. Ortografia va respecta normele ortografiei limbii germane în vigoare
 19. Articolul va fi predat împreună cu un rezumat de 200 de cuvinte, 7-8 cuvinte cheie şi cu o descriere biografică a autorului de 200 de cuvinte (apartenenţă, carieră academică şi domeniul de cercetare)

Articolele care nu respectă aceste directive nu vor fi publicate!
Vă rugăm să ne contactaţi prin e-mail în cazul în care aveţi întrebări. Pentru întrebări legate de conţinut adresaţi-vă doamnei prof. univ. dr. Maria Sass:sass_maria@yahoo.co.uk

Termen de predare: Revista este publicată bianual.

Termenul de predare este 15 iunie (data probabilă a primei apariţiii: 15 septembrie)

Ediţii speciale

Propunerile pentru ediţii speciale sunt binevenite. Trimiteţi-i în acest sens doamnei prof. dr. Maria Sass, Advisory Editor, o descriere de două pagini care să conţină următoarele informaţii: titlul, scopul, ţelul; o listă cu colaboratorii prevăzuţi; planificarea (termenul de predare şi redactare, termenul de publicare), precum şi adresa, numărul de fax şi adresa de e-mail a editorului propus. În cazul în care editorul propus va fi acceptat, acesta va prelua întreaga responsabilitate pentru ediţia specială şi va respecta regulile general valabile ale acestei publicaţii.
Sunt binevenite şi se vor lua în considerare şi propunerile simple care nu au în vedere un anumit editor.

Vă rugăm să trimiteţi propunerile prin e-mail doamnei prof. dr. Maria Sass: sass_maria@yahoo.co.uk